عاشق بی کس

تاوان عشق

 

به تو دل بستنم اشتباه بود ،سهم من از امروز ،تاوان اشتباهات دیروز بود!

اشتباه من از آغاز جمله گویا بود ،بارها توبه کردم،اینبار عاشق شدنم گناه بود!

این قلب من بود که بی گناه بود،تو مرا ....،دل تو بی وفا بود!

بی وفا بود که قلبم راشکست ،شیشه ی عشق مرا با نا مهربانی شکست!

نه یک بار ،نه دوبار،بارها شکست،و مدتهاویرانه ای بود از جنس تنهای ها!

فریب تو خوردن از سادگی من بود،می پذیرم که عشقت یک بازی بود!

در همین مدت نیز تو دلسوز من بودی ،حرفهای عاشقانه ات تنها،دلخوشی من بود!

قلبم میگوید ساده نبودم،عاشق بودم ،احساسم میگوید ساده بودی، بیچاره بودی،

سرنوشت می گوید نه ساده بودم ونه بیچاره بودم،اسیر یک عشق دروغین بودم!

در آغوش تو خوابیدنم اشتباه بود؛حس کردم که مال منی ،بوسیدن لبهایت حرام بود!

در این بازی من بازیچه بودم، تو بازیگری بودی که حتی به بازیچه ها نیز هیچ احساس پاکی نداشتی!

تو آتشی بودی که تنها لحظه ای که در آغوشم بودی شعله ور میشدی؟

من شمعی بودم که با گرمای سوختنم در هوای سرد قلبت زنده مانده بودم!

دلبستن به تو اشتباه بود؛ سهم من از دیروز ،تنهایی امروز بود!

اشتباه من ار آغاز جمله گویا بود،

بارها توبه کردم ، اینبار عاشق شدنم گناه بود...!!!

 

   + نهال ; ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()