عاشق بی کس

آوار

خیلی سخته :

عاشق باشی و بدونی اونم واقعا عاشقته ،بعد سر هیچی ومجبور بشی عشقت انکار کنی .......

خیلی سخته:

جایی باشی که همه کنارت هستن اما اونی که دوست داری ببینی و صداش و بشنوی ،نباشه .

خیلی سخته :

ساعتها تو دلت باهاش حرف بزنی بعد ببینی خیالی بوده و نیست .

خیلی سخته:

بخوای سرت و به دیواری تکیه بدی که جز آوارش چیزی ازش نمونده.

خیلی سخته :

خیلی سخته،که بری سر مزارش و بگی :

                  گل من باغچه نو مبارک

   + نهال ; ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()