عاشق بی کس

یکی را دوست می دارم....

هیچ کس نمی تونه ازم جدا کنه اونو فهمیدید...........

یکی را دوست می دارم ولی او باور ندارد

یکی را دوست می دارم همان کسی که شب و روز به یادش هستم

و لحظات سرد زندگی را با گرمای عشق او می گذرانم!

کسی را دوست می دارم که می دانم هیچگاه به او نخواهم رسید

و هیچگاه نمیتوانم دستانش را بفشارم !

یکی را دوست می دارم، بشتر از هر کسی،

همان کسی که مرا اسیر قلبش کرد!

یکی را دوست می دارم، که میدانم او دیگر برایم یکی نیست

اما برایم یک دنیاست!

یکی را برای همیشه دوست دارم،

کسی که هرگز باور نکرد عشق مرا !

کسی که هرگز اشکهایم را ندید،

و ندید که چگونه از غم دوری و دلتنگی اش پریشانم!

یکی را تا ابد دوست می دارم،

کسی که هیچگاه در دلم را نفهمید،

و ندانست که دراین دنیا تنها کسی است،

که در قلبم نشسته است!

یکی را درقلب خویش دوست می دارم،

کسی که نگاه عاشقانه مرا ندید و،لحظه ای که به او لبخند زدم نگاهش به سوی دیگری بود!

آری یکی را ازته دل صادقانه دوست می دارم،

کسی که لحظه ای به پشت سرش نگاه نکرد،که من چگونه عاشقانه به دنبال او میروم!

کسی را دوست می دارم که برای من بهترین است،

از بی وفایی هاش که بگذرم برای من عزیزترین است !

یکی را دوست می دارم ولی او،

هرگز این دوست داشتن را باور نکرد!

نمی داند که چقدر دوستش دارم،

نمی فهمد که او تمام زندگی ام است!

یکی را با همین قلب شکسته ام،

با تمام احساساتم،بی بهانه دوست می دارم

کسی که با وجود اینکه قلبم را شکست

اما هنوز هم در این قلب شکسته ام جا دارد!

یکی را بیشتر از همه کس دوست می دارم،

کسی که حتی مرا کمتر از هر کسی نیز دوست نمی دارد!

یکی را دوست می دارم...

با این که این دوست داشتن دیوانگیست اما........

من دیوانه وار تنها او را دوست دارم !!

                          

                                    

   + نهال ; ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()