عاشق بی کس

لیاقتش عشق مقدسم نبود

دیگه به آخرخط رسیده بودم

باید یه جوری ثابت میکردم که دوسش دارم

یه تیغ داد دستم

گفت اگه واقعا دوستم داری رگت رو بزن!!

گفتم آخه مرگ و زندگی دست و خداست........

باید بهش میفهموندم که صادقانه دوسش دارم

نه به خاطرزیبایش نه به خاطرمقامش نه موقعیتش

رگموزدم........

وقتی داشتم جون میدادم

بهم نگاهی کرد و باخنده ای تلخ گفت:

اگه دوستم داشتی هیچ موقع خودتو نمی کشتی ...........

 

   + نهال ; ٢:٤۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()