عاشق بی کس

تنها متولد شدن

وقتی که دیگر نبود ،

         من به بودنش نیازمند شدم.      

وقتی که دیگر رفت

         من به انتظار آمدنش نشستم.

وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد ،

            من او را دوست داشتم

وقتی که او تمام کرد ،

               من شروع کردم.....

وقتی او تمام شد....

                 من آغاز شدم .

"و چه سخت است تنها متولد شدن مثل تنها زندگی کردن است.....مثل تنها مردن"

   + نهال ; ٤:٤٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()