عاشق بی کس

ای کاش

انگار دیروز بود ،اولین باری که تورا دیدم ،چقدر مغرور جلوه می نمودی اما غرورت عاری از هر گونه دورویی بود.

دیدگانم همیشه براهت بود وپراز شوق دیدارت قلبم را هیجان

فرا می گرفت.

تنها کسی که هرگز از دیدنش خسته نمی شدم توبودی.گاهی غمگین و گاهی شاد بودی.ای کاش قدر سکوتم را که نشانه دوست داشتن و نگاهم را که نشانه عشق ورزیدنم بود می دانستی !!

ای کاش هرگز روز جدایی فرا نمی رسید،نمی دانم شاید زندگی همین است،یک فریب ساده آنهم از دست عزیزی که دنیا را جز برای او واورا جز برای خودش نمی خواستم .

اما افسوده که از گذشته فقط یه خاطره برایم باقی مانده است،اینک منم تنها،در حسرت روزهای گذشته و اینک شاید به سرنوشت مبهم آینده !!!!!!

   + نهال ; ۱:٢٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()